Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku

Rekrutacja

Wybierz jeden z artykułów w tym dziale:

Harmonogram rekrutacji 2018/2019  HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKUACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2018/2019 Do pobrania: Kwestionariusz dla kandydata do klasy pierwszej ZSP: /*.pdf/.   Ustala się następujące terminy – harmonogram działań w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym: - Od 18 maja 2018 r czytaj dalej...
Wymagane dokumenty  Wykaz wymaganych dokumentów, jakie musi złożyć kandydat do klasy I na rok szkolny 2018/2019 Dokumenty wymagane od kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (należy złożyć komplet dokumentów w kolejności jak niżej w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem): ·               Wniosek, który zawiera: 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców; 3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata; 4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają; 5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych czytaj dalej...
Zasady przyznawania punktów  Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:  Określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty wg jednolitej skali:  dopuszczający – 2 pkt, dostateczny – 8 pkt, dobry – 14 pkt, bardzo dobry – 17 pkt,  celujący – 18 pkt czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077098
odwiedzin!