Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 2 styczeń 2016r., godz.: 20:56 przez Barbara Skurczak

Technik hotelarstwa 422402 Wydrukuj

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych. W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • T.11.  Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po zdaniu egzaminów otrzymuje tytuł technika hotelarstwa

Technik Hotelarstwa to zawód , który przygotuje uczniów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego.

W czasie czteroletniej nauki w szkole otrzymasz wiedzę ogólną i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania  pracy w obiektach bazy noclegowej.

Uwzględniając specyfikę językową zawodu, duży nacisk kładziemy  na naukę języków obcych, co ułatwi naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju  jak i poza jego granicami.

Potrzebną wiedzę praktyczną uczniowie uzyskają odbywając praktyki zawodowe w współpracujących ze szkołą  hotelach. Zawód który proponujemy absolwentom gimnazjów jest zawodem interesującym  i przyszłościowym. Praca w branży hotelarskiej daje możliwość poznania nowych  ciekawych ludzi i otwarcia się na świat.

MIEJSCA PRACY TECHNIKA HOTELARSTWA:

- zakłady hotelarskie;

- ośrodki wypoczynkowe;

- zakłady uzdrowiskowe;

- pensjonaty;

- zajazdy.

Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich

NAUCZYSZ SIĘ:

- dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;

- stosować instrumenty promocji usług hotelarskich;

- sporządzać dokumentację związana z rezerwacją usług hotelarskich;

- udzielać informacji turystycznej;

- sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości;

- rozróżniać rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;

- przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;

- przestrzegać procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości;

- rozróżniać formy i przestrzegać zasad podawania śniadań;

- rozróżniać bieliznę i zastawę stołową;

- przygotować salę konsumencką do obsługi gości;

- klasyfikować hotelarskie usługi dodatkowe;

- obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne do pracy zawodowe;

- zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

TO IDEALNY KIERUNEK DLA OSÓB, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ:

- komunikatywnością;

- otwartością;

- koordynacją wzrokowo - słuchowo - ruchową;

- sprawnością fizyczną i manualną;

- spostrzegawczością i umiejętnością koncentracji;

- podzielnością uwagi;

 - wyobraźnią;

- umiejętnością pracy w zespole;

- umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji.


Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077120
odwiedzin!