Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku

Rolniczy

Wybierz jeden z przedmiotów w tym bloku przedmiotowym:

Wybierz jeden z artykułów w tym bloku przedmiotowym:

Technik hodowca koni- opis zawodu Uczeń kształcący się w zawodzie technik hodowca koni po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z chowem, hodowlą, pielęgnacją i użytkowaniem koni. Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach jeździeckich i hodowlanych, agroturystyce i turystyce konnej, a także prowadzić własne gospodarstwa i własną działalność gospodarczą czytaj dalej...
Technik weterynarii- opis zawodu Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,  wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;  wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;  wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;  wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) czytaj dalej...
Bezpieczna praca w rolnictwie 2017  W dniu 10  października 2017 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół o profilu rolniczym pt: ,, Bezpieczna praca w rolnictwie”. Zmagania konkursowe poprzedził krótki wykład na temat BHP w rolnictwie wygłoszony przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy czytaj dalej...
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2017 Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach co roku uczestniczą w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Eliminacje szkolne odbyły się w dniach 26-27 października. W tym roku nasi uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą w 6 blokach tematycznych. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w danej dziedzinie będą reprezentować szkołę podczas eliminacji okręgowych, które odbędą się w kwietniu 2018 roku czytaj dalej...
Hubertus 2016 Hubertus to święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane na zakończenie sezonu jeździeckiego, a przez myśliwych na początku sezonu polowania jesienno- zimowego, zwykle w okolicach 3 listopada. W tym roku uczniowie naszej szkoły (kształcący się na kierunku technik hodowca koni) pomagali w przygotowaniu i organizacji obchodów dnia św czytaj dalej...
Bazyliada 2016 W imieniu uczniów i absolwentów naszej szkoły zapraszamy na tegoroczną Bazyliadę, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Pilchowicach. My też tam będziemy! czytaj dalej...
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych  Charakterystyka zawodu: Jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - operator pojazdówi maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów i maszyn rolniczych czytaj dalej...
Informatory o egzaminach zawodowych Informatory zostały opracowane i udostepnione przez CKE. Zawierają najważniejsze informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Znajdziecie w nim Państwo wymagania, informacje na temat przebiegu egzaminu oraz przykładowe zadania.  Poniżej znajduje się wykaz informatorów o egzaminach zawodowych na kierunkach: Technik hodowca koni  Technik rolnik  Technik weterynarii Technik ogrodnik Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych  Ogrodnik czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Produkcja rolnicza) Przedmiot produkcja rolnicza jest realizowany na kierunku Technik hodowca koni przez 4 lata. W ramach tego przedmiotu wyróżniono sześć działów programowych: Charakterystyka roślin uprawnych, Agrotechnika i ochrona roślin uprawnych, Wybrane technologie produkcji pasz, Określanie cech fizjologicznych i użytkowych zwierząt, Żywienie i zabiegi zoohigieniczne zwierząt, Wybrane technologie produkcji zwierzęcej czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Chów i hodowla koni) Chów i hodowla koni to jeden z głównych przedmiotów zawodowych na kierunku Technik hodowca koni. Jest on realizowany przez 3 lata. W ramach tego przedmiotu wyróżniono 3 działy programowe: Rasy koni i ocena pokroju, Żywienie koni i wymagania zoohigieniczne, Użytkowanie rozpłodowe czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Podstawy użytkowania koni) Podstawy użytkowania koni to jeden z głównych przedmiotów zawodowych na kierunku Technik hodowca koni. Jest on realizowany przez 7 semestrów. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się m.in.: jak oceniać wartość użytkową koni i jak dobierać rasy i typy użytkowe koni do sportu i rekreacji, jakie są zasady szkolenia koni i rozgrywania zawodów jeździeckich, jakie są formy rekreacji konnej, o profilaktyce i bezpieczeństwie w pracy z koniem, w jaki sposób sprawować nadzór nad końmi w stadninie, w jaki sposób należy transportować konie w kraju i za granicą, jakie są aktualne przepisy dotyczące transportu koni, jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne zajmujące się utrzymaniem koni, jakie są rodzaje odznak jeździeckich i zasady ich zdobywania czytaj dalej...
Gra terenowa w ZOO (Wyjazdy i szkolenia) 14 czerwca uczniowie kszałcący się w zawodzie technik weterynarii, wzięli udział w wycieczce do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Opiekunkami podczas wyjazdu były p. Agata Kurek i p. Anna Łukaszek. Nie była to jednak typowa wizyta w zoo- uczniowie rozegrali tu grę terenową, podczas której wykonywali różne zadania, musieli m czytaj dalej...
Hipoterapia (Wyjazdy i szkolenia) Czym tak właściwie jest hipoterapia? Jest to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Stanowi jedną z for rehabilitacji wieloprofilowej, a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Podczas ostatnich zajęć praktycznych uczennice klasy II ŻHS kształcące się w zawodzie technik hodowca koni miały okazję poznać tajniki hipoterapii czytaj dalej...
I KONFERENCJA WETERYNARYJNA (Wyjazdy i szkolenia) 26.10.2018 r. ORNONTOWICE   Zapraszamy serdecznie na I Konferencję Weterynaryjną w Ornontowicach. Podczas spotkania odbędzie się kilka ciekawych wykładów, a po każdym z nich odbędzie się krótka dyskusja. Wykłady będą prowadzone przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się omawianymi zagadnieniami czytaj dalej...
Rymarstwo (Wyjazdy i szkolenia) Ostatnie zajęcia praktyczne uczniów kształcących się w zawodzie technik hodowca koni odbyły się w renomowanym zakładzie rymarskim w Sierakowicach. Podczas zajęć poruszane były takie tematy jak: budowa i rodzaje siodeł, prawidłowe dopasowanie siodła na konia, dopasowanie rozmiaru siodła pod jeźdźca, rodzaje narzędzi rymarskich, itp czytaj dalej...
Szkolimy się! (Wyjazdy i szkolenia) Dzięki współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego uczniowie naszej szkoły często mają możliwość poszerzania swojej wiedzy dzięki udziałowi w wielu szkoleniach o tematyce rolniczej. W ostatnim czasie mieliśmy okazję uczestniczyć m.in. w : Szkoleniu na temat przepisów prawnych dotyczących produkcji pierwotnej i wprowadzania jej do obrotu oraz bioasekuracji w odniesieniu do ASF i grypy ptaków, które było prowadzone przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej czytaj dalej...
Zajęcia praktyczne - technik weterynarii (Wyjazdy i szkolenia) Ostatnie zajęcia praktyczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, kształcących się w zawodzie technik weterynarii odbyły się w stajni Sonaba w Katowicach. Podczas zajęć praktycznych młodzież miała okazję dowiedzieć się na czym polega codzienna pielęgnacja koni i opieka nad nimi czytaj dalej...
Zajęcia w pasiece (Wyjazdy i szkolenia) Termin zajęć: 9 czerwca 2017 r. Miejsce zajęć: "Pasieka na Bradzie" Prowadzący: Tomasz Kasiak Ocena zajęć: celujący  W miniony piątek nasi uczniowie, kształcący się na kierunku technik hodowca koni i technik ogrodnik, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych zorganizowanych w gospodarstwie pasiecznym, znajdującym się na terenie Łazisk Górnych czytaj dalej...
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych (Wyjazdy i szkolenia) W dniu 04 marca 2016r. (piątek) Śląski Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej wzorem lat ubiegłych zorganizował Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Finał odbywał się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W finale tym wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Anna Bojdoł z klasy III ŻH oraz Rafał Słomka i Marcin Orszulik z klasy II zsz MOPiMR czytaj dalej...
Ubojnia trzody chlewnej (Wyjazdy i szkolenia) W dniu 28 listopada 2017 roku grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii wybrała się do ubojni trzody chlewnej w Bujakowie. Podczas zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się m.in.: jakie są najważniejsze przepisy związane z produkcją produktów mięsnych,  jakich zasad należy przestrzegać podczas uboju, w jaki sposób wykonuje się badanie poubojowe mięsa, jakie są etapy produkcji mięsa wieprzowego, co to jest system oceny EUROP czytaj dalej...
Biologizacja i jej znaczenie w gospodarce (Wyjazdy i szkolenia) 23 października 2015 roku w Domu Kultury w Mikołowie odbyła się I Powiatowa Konferencja z cyklu Biologizacja i jej znaczenie w gospodarce. W konferencji poświęconej mikroorganizmom i ich roli mieli okazję uczestniczyć uczniowie klas III i IV kształcący się w zawodzie technik hodowca koni czytaj dalej...
Hodowcy w Zakrzowie (Wyjazdy i szkolenia) 15 listopada 2013 roku uczniowie kształcący się w zawodzie technik hodowca koni oraz tegoroczni absolwenci wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie. Lewada jest znanym i liczącym się na arenie sportowej klubem, specjalizującym się w ujeżdżeniu czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Technika w rolnictwie) Przedmiot jest realizowany w pierwszej klasie, w zawodzie Technik hodowca koni. W ramach przedmiotu wyróżniono 3 działy: Charakterystyka sprzętu rolniczego, Zastosowanie maszyn do prac rolniczych, Transport i urządzenia w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przedmiot obejmuje treści z zakresu użytkowania maszyn, narzędzi i sprzętu stosowanego w rolnictwie, modernizacji prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej, pojazdów rolniczych oraz eksploatacji sprzętu rolniczego czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Pojazdy rolnicze) Przedmiot jest realizowany na kierunku Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych w klasie drugiej i trzeciej. W ramach przedmiotu wyróżniono 2 działy: Budowa i działanie pojazdów rolniczych, Diagnozowanie pojazdów rolniczych. Określony w działach zakres wiadomości i umiejętności zawodowych realizowany jest w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, stanowiskach kontrolno- pomiarowych i diagnostycznych czytaj dalej...
DZIEŃ OTWARTY WARSZTATÓW MECHANIZACJI (Maszyny rolnicze) W dniu 24 maja 2016 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach DZIEŃ OTWARTY warsztatów mechanizacji rolnictwa. Dla zwiedzających przygotowano stanowiska, na których mogli obejrzeć jak i spróbować swoich sił, przy wykonywaniu prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów i maszyn czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Maszyny rolnicze) Przedmiot jest realizowany na kierunku Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych w klasie drugiej i trzeciej. W ramach przedmiotu wyróżniono następujące działy: Podstawy rolnictwa, Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze, Podstawy obsługi technicznej i napraw, Obsługa i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Przepisy ruchu drogowego) Przedmiot jest realizowany w pierwszej klasie w zawodzie Technik hodowca koni oraz Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych w zakresie kursu na prawo jazdy kat. T (ciągnik rolniczy) oraz w klasie drugiej w zawodzie MOPiMR- w zakresie kursu na prawo jazdy kat. B (samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) czytaj dalej...
Opis przedmiotu (Podstawy konstrukcji maszyn) Przedmiot jest realizowany w pierwszej i drugiej klasie w zawodzie Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych.  W ramach przedmiotu wyróżniono następujące działy: Podstawy sporządzania dokumentacji technicznej, Techniki wytwarzania, Transport wewnętrzny, Podstawy mechaniki i elektrotechniki czytaj dalej...
« < 1 2 3 > »
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077151
odwiedzin!