Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 18 wrzesień 2013r., godz.: 14:45 przez Damian Łyko

ZAWODOWY Wydrukuj

 

"Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą" 


EGZAMIN ZAWODOWY - terminy:

 

część pisemna -  19 czerwca 2018 r. (wtorek) 
- wg harmonogramu w załączniku


część praktyczna - 26.06 - 28.06.2018 r. - wg harmonogramu w załączniku 


Połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

·         uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,

·         uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,

·         absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,

·         osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,

·         osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.


Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego

-        z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego

albo

-        z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.


Załączone pliki:

Inne artykuły w tym dziale:

Matura     "Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą"    Połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły. Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stonie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077079
odwiedzin!