Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 20 marzec 2013r., godz.: 11:04 przez Izabela Lindner

Godziny pracy Wydrukuj

Pracuję codziennie w godzinach:
Poniedziałek     8.45 – 14.15
Wtorek            8.00 – 13.00
Środa              9.45 – 15.15
Czwartek         8.00 – 11.00
Piątek              8.00 – 14.00
 
Cel działań pedagoga szkolnego
Wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez wspieranie wychowawców klas, współpracę z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną oraz instytucjami pozaszkolnymi.
 
Cel działań pedagoga oddaje poniższa opowieść:
„Plażą po sztormie szedł młody człowiek i ze zdumieniem przyglądał się staruszkowi,
który zbierał na piasku meduzy i wyrzucał je do wody.
Dziadku - zwrócił się do mężczyzn – po co to robisz? Tu leżą ich tysiące,
więc i tak wszystkim nie pomożesz. Staruszek uśmiechnął się, podnosząc kolejną meduzę
i wrzucając ją do wody odparł – pomogę tej...”,
 
Zadania pedagoga szkolnego wynikające z paragrafu 23 Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych, wc celu rozwiązywania problemów wychowawczych.

3. Udzielanie pomcy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.

5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

7. Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.


 
Gdzie zwrócić się o pomoc?

 
1. TELEFON ZAUFANIA
 
Jeśli masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić, nie wiesz do kogo się z nim zwrócić,
zadzwoń:
 
116 111  - ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 
Możesz dzwonić w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00.
Nie ma problemów ważnych i nieważnych – możesz zadzwonić w każdej sprawie,
która jest dla ciebie trudna.
 
2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    ul. Chopina 8
    Łaziska Górne
    Tel. 32 224 44 98
 
Przy Centrum funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który jest przeznaczony
dla kobiet i dzieci,
ofiar przemocy lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
Przy Ośrodku Interwencji istnieje HOSTEL, w którym zapewniany jest pobyt dla 4 osób.
Ośrodek oferuje porady prawne, psychologiczne, pomoc  w poszukiwaniu pracy i pomoc socjalną.
 
3. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych
    ul. Zwycięstwa 26a
    43-178 Ornontowice
    tel. 32 330 62 31
 
4. Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    ul. Rynek 16
    43 – 190 Mikołów
    tel. 32 324 85 00
 
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    ul. Św. Wawrzyńca 23
    43-180 Orzesze
    tel. 32 326 08 59
 
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Plac Ratuszowy 1
    43 – 170 Łaziska Górne
    tel. 32 324 80 47
 
7. Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
   przy Mikołowskim Stowarzyszeniu „Zmiana”
    ul. Krawczyka 16a
    43 – 190 Mikołów
    tel 32 226 41 76
 
8. Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
   od Środków Psychoaktywnych
    ul. Świerczewskiego  1
    43 – 170 Łaziska Górne
    tel. 32 224 23 90
 
9. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego
    ul. Okrzei 31
    43 -190 Mikołów
    tel. 32 226 41 76
 

 

Inne artykuły w tym dziale:

Dla rodziców  Drodzy rodzice !    Zwróćcie się do pedagoga szkolnego po pomoc, gdy:  czujecie, że nie potraficie dotrzeć do swojego dziecka,  macie kłopoty wychowawcze z dzieckiem, niepokoją was pewne zachowania,  wasze dziecko nie chce chodzić do szkoły,  macie trudną sytuację materialną i nie wiecie, gdzie szukać pomocy,  macie trudną sytuację rodzinną, która może mieć poważny wpływ na zachowanie waszego   dziecka,  macie ciekawe propozycję poprawy jakości pracy szkoły w zakresie działań wychowawczo – profilaktycznych czytaj dalej...
Dla uczniów Drogi uczniu !Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: nie radzisz sobie z nauką, masz problemy osobiste lub rodzinne, czujesz się źle  w szkole lub w swojej klasie, nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami, jesteś w trudnej sytuacji materialnej, chciałbyś zająć się pracą profilaktyczną na terenie szkoły, chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2080606
odwiedzin!