Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 25 styczeń 2013r., godz.: 15:53 przez Administrator

Obróbki mechanicznej Wydrukuj

 

Na zajęciach z obróbki skrawaniem uczniowie wykonują podstawowe tokarsko-frezarskie, nabywają umiejętności prawidłowej i bezpiecznej pracy.

 


Wśród wielu wykonywanych czynności i prac uczniowie nabywają umiejętności w zakresie:

 

 • wykonywania pomiarów warsztatowych uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami,
 • odczytywania informacji zawartych na rysunku technicznym,
 • bezpiecznego i prawidłowego użytkowania narzędzi, przyrządów i maszyn skrawających,
 • planowania procesu technologicznego obróbki na tokarce oraz wykonywanie podstawowych  operacje na tokarce uniwersalnej,
 • planowania procesu technologiczne obróbki na frezarce oraz wykonywania podstawowych operacji na frezarce uniwersalnej

 

Wyposażenie warsztatów obróbki skrawaniem :
 • 2 stanowiska ślusarskie
 • tokarka uniwersalna
 • frezarka uniwersalna pionowa 
 • wiertarka stołowa
 • piła ramowa
 • szlifierko stołowa
 • stanowisko do trasowania
 • stanowisko do prostowania i gięcia
 • elektro-narzędzia
 • stanowiska dydaktyczne do planowania i przygotowania pracy

Załączone zdjęcia:

Inne artykuły w tym dziale:

Elektryczna nr 1 W marcu 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oddano do użytku kolejną pracownię elektryczną. Pracownia ta przeznaczona jest do prowadzenia lekcji teoretycznych i zajęć praktycznych dla uczniów technikum w zawodzie technik - elektryk z przedmiotem dodatkowym: urządzenia i instalacje elektryczne w górnictwie czytaj dalej...
Elektryczna nr 2 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach 18 maja dokonano otwarcia nowej pracowni kształcenia zawodowego. Pracownia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć w zawodzie elektryk o specjalizacji: elektromonter górnictwa podziemnego. Ponadto prowadzone będą w niej zajęcia z elektryczności w technikum w  zawodzie technik górnictwa podziemnego oraz w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej czytaj dalej...
Kuźnia i spawalnia Kowalstwo polega na obróbce plastycznej wyrobu wcześniej podgrzanego w kotlinie kowalskiej  na kowadle. Uczniowie poznają obsługę ogniska kowalskiego, kowadła, narzędzi i przyrządów kowalskich. W czasie zajęć nabywają umiejętności wykonywania typowych operacji kowalskich poprzez przebijanie, wydłużanie, spęczanie, gięcie i zgrzewanie czytaj dalej...
Maszyn rolniczych Pracownia maszyn rolniczych wyposażona jest w podstawowe maszyny do uprawy gleby, nawożenia organicznego i mineralnego, siewu i sadzenia, pielęgnacji i ochrony roślin, koszenia i zbioru zielonek a także do transportu ziemiopłodów.W czasie zajęć praktycznych uczniowie kształtują umiejętności w zakresie doboru i zestawiania maszyn i narzędzi rolniczych, oceny ich stanu technicznego, eksploatacji ,regulacji, napraw i konserwacji zapewniających bezpieczne i efektywne wykorzystanie w gospodarstwie czytaj dalej...
Mechaniki pojazdowej Zajęcia praktyczne pozwalają uczniom poznać budowę i działanie pojazdów rolniczych w tym głównie ciągników rolniczych. Wykonywane w czasie zajęć  czynności demontażowe montażowe, obsługowe i regulacyjne  silnika, układu napędowego, układa jezdnego, zawieszenia narzędzi pozwalają  przygotować uczniów do efektywnego i bezpiecznego wykorzystania pojazdów rolniczych  w produkcji rolnej i pracach transportowych czytaj dalej...
Nauki jazdy W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach w ramach programu nauczania prowadzona jest nauka ciągnikiem rolniczym, samochodem osobowym oraz nauka pracy maszynami rolniczymi. Zajęcia te przygotowują młodzież do egzaminu państwowego w zakresie kategorii B i T. Zawody z nauką jazdy: kategoria T- technik rolnik, technik hodowca koni, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kategoria B- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kombajn zbożowy-  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, nauka pracy maszyn rolniczych- technik rolnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, czytaj dalej...
Obróbki ręcznej W dniu 19 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oddano do użytku nową pracownię do obróbki ręcznej. W pracowni tej znajduje się: 14 stanowisk ślusarskich, 2 wiertarki stołowe, szlifierka stołowa, dwa stoły traserskie, stacjonarna, ręczna giętarka krawędziowa, stacjonarna, ręczna zwijarka do blach, stołowe nożyce dźwigniowe oraz wiele drobnego sprzętu wykorzystywanego do prac ślusarskich i obróbki drewna, który jest przechowwyany w dwóch stalowych szafach czytaj dalej...
Pole szkoleniowe Uczniowie technikum w zawodzie: technik górnictwa podziemnego oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie: górnik eksploatacji podziemnej, większą część praktycznej nauki zawodu realizują pod ziemią na tzw. polu szkoleniowym znajdującym się na poziomie 500 metrów. Dzięki lokalizacji pola szkoleniowego pod ziemią uczniowie na co dzień poznają kopalnię od środka i przyzwyczajają się do rytmu i organizacji pracy istniejącej na kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowa SA - Kopalnia Węgla Kamiennego \"Budryk\" czytaj dalej...
Tech. gastronomicznej W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach istnieją trzy pracownie gastronomiczne przeznaczone do nauki technologii gastronomicznej i zajęć praktycznych. Zajęcia te realizowane są w technikum w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie: kucharz małej gastronomii czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077163
odwiedzin!