Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 28 styczeń 2018r., godz.: 23:47 przez Administrator

E F S-zkoły Wydrukuj

 Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych  
i Technicznych Powiatu Mikołowskiego

 

Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 3 883 074,96 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic siedmiu szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe.  Cel będzie realizowany w latach 2017-2020 poprzez wdrażanie kompleksowego programu rozwoju przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Grupę docelową stanowi 715 uczniów oraz uczennic szkół zawodowych i technicznych oraz szkoły przysposabiającej do pracy, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Projekt obejmie również 49 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Zaplanowano również nawiązanie, rozwój współpracy z minimum 20 pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodowego odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy przewidziano dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (montaż niezbędnych udogodnień), mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia: praktyki i staże zawodowe, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i przygotowujące na studia, zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie (pokój 209), bądź pod numerem telefonu 32/3248267.

Załączone pliki:

Inne artykuły w tym dziale:

Bezpieczna+ Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Działania realizowane w ramach programu obejmują: - bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, - kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, - poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, - tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego czytaj dalej...
Comenius Regio Comenius Regio – Warsztaty z komunikacji w języku angielskim 10 stycznia 2014 podczas kolejnego spotkania w ramach projektu Comenius REGIO uczestnicy odbyli warsztaty z kompetencji strategicznej, czyli z umiejętności m.in. opisywania i zastępowania    słów nieznanych w  języku angielskim czytaj dalej...
Naukowiec Zawodowiec Powiat Mikołowski we współpracy ze szkołami: I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach realizuje projekt pn czytaj dalej...
Nowoczesna szkoła "NOWOCZESNA SZKOŁA" W POWIECIE MIKOŁOWSKIM  Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12 czytaj dalej...
Praktyki zagraniczne Miło nam poinformować, że po podpisaniu umowy z Agencją Narodową nasza szkoła oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE W SZKOLE I PODCZAS STAŻU KLUCZEM DO SUKCESU NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077128
odwiedzin!