Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 5 kwiecień 2017r., godz.: 19:47 przez Administrator

Nowoczesna szkoła Wydrukuj

"NOWOCZESNA SZKOŁA" W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

 Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1105 uczniów trzech szkół Powiatu Mikołowskiego (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach i Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych) poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W ramach przedsięwzięcia zostanie utworzonych i wyposażonych 20 sal do praktycznej nauki zawodu. Przebudowane i wyremontowane zostaną pomieszczenia znajdujące się na terenie w/w 3 placówek szkolnictwa zawodowego, są to:

  • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:

o   Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,

o   Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat.T,

o   Pracownia hodowli i użytkowania konia,

o   Pracownia technologii gastronomicznej,

o   Pracownia obsługi gości,

o   Warsztaty szkolne-blok żywienia.

·         w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych:

o   Warsztaty szkolne,

o   Pracownia logistyki,

o   Pracownia dokumentacji.

·         w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie:

o   Pracownia rysunku technicznego,

o   Pracownia mechatroniki samochodowej,

o   Pracownia technologii,

o   Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,

o   Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,

o   Pracownia elektrotechniki i elektroniki,

o   Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,

o   Pracownia multimedialna,

o   Pracownia aplikacji internetowych,

o   Warsztaty szkolne,

o   Pracownia plastyczno-techniczna,

Nowopowstałe pracownie zostaną wyposażone w nowoczesne stanowiska dydaktyczne oraz niezbędną infrastrukturę. W wyniku podjętej współpracy z lokalnymi pracodawcami, uwzględniono utworzenie stanowisk dydaktycznych na zasadzie odtworzenia warunków pracy w przedsiębiorstwie. W Zespole Szkół Technicznych przewiduje się także utworzenie toalet i podjazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi 3 005 784,49 zł, w tym dofinansowanie wynosi 2 554 916,82 zł. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2018 r.

Zobacz jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim:

www.mapadotacji.gov.pl

Inne artykuły w tym dziale:

Bezpieczna+ Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Działania realizowane w ramach programu obejmują: - bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, - kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, - poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, - tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego czytaj dalej...
Comenius Regio Comenius Regio – Warsztaty z komunikacji w języku angielskim 10 stycznia 2014 podczas kolejnego spotkania w ramach projektu Comenius REGIO uczestnicy odbyli warsztaty z kompetencji strategicznej, czyli z umiejętności m.in. opisywania i zastępowania    słów nieznanych w  języku angielskim czytaj dalej...
E F S-zkoły  Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych   i Technicznych Powiatu Mikołowskiego   Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI czytaj dalej...
Naukowiec Zawodowiec Powiat Mikołowski we współpracy ze szkołami: I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach realizuje projekt pn czytaj dalej...
Praktyki zagraniczne Miło nam poinformować, że po podpisaniu umowy z Agencją Narodową nasza szkoła oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE W SZKOLE I PODCZAS STAŻU KLUCZEM DO SUKCESU NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2080614
odwiedzin!