Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 1 październik 2018r., godz.: 10:54 przez Damian Łyko

Ogłoszenie zamiaru sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Wydrukuj

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice, tel. 322354600 informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego, które, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach nr 49 z dnia 25.07.2018 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego użytkowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, mogą być przedmiotem sprzedaży.


Szczegóły dotyczące przetargu zawarte są w załączniku oraz na stronie BIP ZSP Ornontowice http://zspornontowice.ssdip.bip.gov.pl w dziale "Ogłoszenia".


1.      Zainteresowani zakupem ww. składników winni w terminie do dnia 17.10.2018 r. do godziny 11:00  złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 pisemną ofertę – wniosek o zakup wystawionego do sprzedaży sprzętu.

2.      Zgodnie z § 9 pkt. 10 zarządzenia oferta zakupu powinna zawierać:

       imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,

·       oferowaną ceną zakupu i warunki jej zapłaty,

·    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego sprzętu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

3.      Zainteresowani zakupem ww. składników winni w terminie do dnia 17.10.2018 r. do godziny 12:00 wpłacić w kasie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ul. Dworcowa 1, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które zalicza się na poczet osiągniętej ceny i nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

4.      W dniu 17.10.2018 r. o godzinie 13:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
ul. Dworcowa 1 w budynku szkolnym w sali nr 101 na pierwszym piętrze Komisja przetargowa dokona otwarcia złożonych ofert – wniosków i wyboru nabywców. 


Sprzęt przeznaczony do sprzedaży:


1.   Ciągnik rolniczy URSUS MF-255 z kabiną, numer rejestracyjny SMI CK49, rok produkcji 1988, data pierwszej rejestracji 2.05.1989 r., pojemność 2502 cm3, przegląd techniczny do 04.04.2020 r., stan techniczny bardzo dobry

cena wywoławcza 20 000 zł.

 

2.   Przyczepa ciężarowa rolnicza dwuosiowa T-604, , numer rejestracyjny KTO 6740, rok produkcji 1997, data pierwszej rejestracji 11.09.1997 r., dopuszczalna ładowność 4500 kg, dopuszczalna masa całkowita 6400 kg, przegląd techniczny do 02.03.2019 r., stan techniczny bardzo dobry, oryginalny lakier.

cena wywoławcza 12 000 zł.ORGANIZATOR PRZETARGU ROŚCI SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA PRZETARGU
BEZ PODANIA PRZYCZYN.


Zapytania dotyczące sprzedawanego majątku można kierować do kierownika szkolenia praktycznego
- p. Damiana Łyko (zsp_dlyko@onet.pl, 322354600) 

Załączone zdjęcia:

Załączone pliki:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077147
odwiedzin!